Welkom op de website van de Groepspraktijk " Berg 73"

Het speerpunt van de groepspraktijk is patiëntgerichte zorg te leveren die warmte en betrokkenheid uitstraalt, waarbij wij ons vooral richten op persoonlijke aspecten van de patiënt. Doordat wij relatief kleine praktijk hebben, kunnen we hierin tijd steken en kunt u de aandacht krijgen die u verdient.

Een ander belangrijk speerpunt is vernieuwing. Naast de algemene basisaspecten van de zorg, hebben we ons gespecialiseerd in diverse behandelingstechnieken, die wij met behoud van kwaliteit in onze eigen praktijk uitvoeren.  

Gezondheid, welzijn en ziekte vanuit verschillende oogpunten worden benaderd, geanalyseerd en behandeld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gekende westerse en niet-westerse principes. De niet-westerse benadering bedient zich voornamelijk van diagnostiek volgens de principes van de Traditionele Chinese Geneeskunde en voorstellen voor voedingsadvies, acupunctuur, auriculotherapie en voetreflexologie.

Visie & missie

In de groepspraktijk vindt u een diversiteit aan zorgverlening. De zorgverleners zetten zich dagelijks in om U zorg op maat te bieden, met een hoge mate van kwaliteit, betrouwbaarheid en service.  

Overleg, samenwerking en kennisuitwisseling – ieder vanuit zijn eigen kennis en ervaring – betekent een betere zorg voor u.

Uw zorgvraag is het vertrekpunt voor de wijze waarop zorgverleners samenwerken. Professionaliteit en persoonlijke aandacht en contact gaan hand in hand. Dit is het centrale doel van de zorgverleners in deze groepspraktijk.  

In onze praktijk staat u als patiënt centraalAlles draait om u. Het is de missie van ons team 
om u zo goed mogelijk te bedienen en al uw vragen op gezondheids- en welzijnsgebied te beantwoorden.


Acupunctuur & Dry Needling


De ACUPUNCTUUR is een techniek die complementair is aan de gezondheidszorg, die historisch gezien onder meer haar oorsprong vindt in de traditionele Chinese Geneeskunde, en waarvan het doel is een therapeutisch effect te bereiken door stimulatie van bepaalde specifieke punten op het menselijk lichaam met behulp van steriele naalden.

Dry Needling: men noemt de behandeling van pijnpunten Dry Needling, ook wel triggerpuntacupunctuur, myofasciale behandeling of intramusculaire stimulatie (IMS).  
Pijnlijke punten in de spieren noemt men in de Chinese geneeskunde Ah-shi punten. Het behandelen van Ah-shi punten is een techniek die van oudsher tot het domein van de acupunctuur behoort en door acupuncturisten wordt toegepast.. Alleen een goed opgeleid acupuncturist kan inschatten of Dry Needling verantwoord is voor de patiënt.


Auriculotherapie & voetreflexologie 


Deze zijn gebaseerd op het idee dat elk deel van het lichaam geprojecteerd is op respectievelijk de oorscchelp en de voet. Door palpatie van de oorschelp en de voet kunnen in hun energetische werking verstoorde lichaamsstructuren opgespoord worden, en behandeld worden door middel van massage (oor en voet) en/of het inbrengen van naaldjes (oor)

acupunctuur geneeskunde vaatziekten ooracupunctuur voetreflexologie voedingsadvies O

Zorgen

In de groepspraktijk kan je terecht voor

 • Conventionele geneeskunde 
  • Vaat ziekten (problemen met de bloedvaten)

 • Complementaire geneeswijzen
  • Acupunctuur (Danny)
  • Auriculotherapie 
  • Sportacupunctuur (Danny)
  • Voedingsgadvies
  • Voetreflexologieudenaarde zorg
acupunctuur, geneeskunde, vaatziekten, ooracupunctuur, voetreflexologie, voedingsadvies, Oudenaarde, zorg, auriculotherapie, groepspraktijk
Bookmark and Share

Copyright © 2016 -  www.groepspraktijkoudenaarde.be